denk mee!

Netwerken

Landelijk zijn er binnen socialisten.org en ROOD ook diverse netwerken gestart. Als socialisten willen we de verschillende bewegingen zoals de vredesbeweging, de klimaatbeweging, de woonbeweging steunen en opbouwen. 

Geef door aan contact@socialisten.org als je een nieuw netwerk wilt starten. Dan komen de uitnodigen en berichten in de nieuwsbrief en ook op deze site te staan.

Netwerk Internationaal

Dit netwerk betreft de thema’s anti-oorlog en andere internationale kwesties. We gaan het hebben over wat te doen tegen de verschillende oorlogen die in de wereld plaatsvinden en in de eerste plaats de oorlog die onlangs is begonnen in Oekraïne, met de invasie van Rusland. Wat is ons antwoord hierop als socialisten? Ons antwoord is anders dan de dominante reacties tegen de oorlog (zoals verhogen van defensie-uitgaven). Komende jaren wordt dit een belangrijk thema.

Verder geven we als socialisten aandacht aan andere internationale kwesties. Socialisten zijn voor internationale solidariteit. Dit netwerk gaat vooralsnog aan de slag tegen de oorlog in Oekraïne.

In verschillende plaatsen worden acties georganiseerd tegen de oorlog, zoals in Amsterdam, Groningen en Enschede. Er worden informatie en discussiebijeenkomsten georganiseerd door De Socialisten in Utrecht, in Rotterdam. Er is ook een landelijke platform in oprichting tegen de oorlog, waarvan we mede initiatiefnemer zijn. Hierbij zijn mensen op persoonlijke titel aangesloten, van verschillende organisaties. Dit platform i.o heeft een concept verklaring gemaakt (zie hieronder) die 29 juni door deze deelnemers wordt vastgesteld. 

Wat is ons doel als socialisten en wat is onze rol als socialisten in deze beweging? Het netwerk Internationaal heeft hiervoor een tekst voorgelegd aan de landelijke vergadering van de socialisten op 10 april.

Uitnodiging volgende landelijke netwerkbijeenkomst Internationaal
donderdag 6 oktober 20:00 – 21:30

Iedereen is welkom. Aanmelden bij netwerkinternationaal@socialisten.org dan ontvang je een zoomlink.

Contactpersoon: Jet van Rijswijk
Contactadres: netwerkinternationaal@socialisten.org

Netwerk Internationaal

Groen kapitalisme is een illusie! Zonder ecosocialisme kan de opwarming niet worden gestopt. Welke ideeën hebben socialisten om de ecologische crisis op te lossen en tegelijk de wereldwijde armoede te bestrijden? Hoe voorkomen we dat de klimaatbeweging en de sociale bewegingen tegen elkaar uit worden gespeeld? Wat is de taak van socialisten binnen de brede klimaatbeweging? Praat hierover mee en meldt je aan.

Komende landelijke netwerkbijeenkomsten:

  • Woensdag 21 september 20:00-21:30, online
  • Woensdag 19 oktober 20:00-21:30, online
  • Woensdag 16 november 20:00-21:30, online
  • Woendag 21 december 20:00-21:30, online

Aanmelden tot 2 dagen van te voren: netwerkklimaat@socialisten.org.

Op 2 juli 2022 gaf Gerrit Stegehuis op uitnodiging van de Klimaatwerkgroep van De Socialisten een inleiding voor een discussiemiddag over Degrowth en Socialismehier te beluisteren. 

Contactpersoon: William van den Heuvel
Contactadres: netwerkklimaat@socialisten.org

Netwerk Wonen

Kopen of Kreperen? De stille oorlog op de huurwoningmarkt woedt voort. Hoe zit het met de beschikbaarheid, betaalbaarheid en kwaliteit van de (huur)woningvoorraad? Hoe komen we uit de wooncrisis? Wat gaan we doen na de woonprotesten, waarbij wij vaak mede-initiefnemer waren? Gaan we steun geven aan de actie huurbevriezing: zie wijweigerendehuurverhoging.nl Of wordt het tijd voor een huurstaking?

Welk doel hebben Socialisten voor ogen bij volkshuisvesting en wat is de route en werkwijze van Socialisten om dat te bereiken? Praat daarover mee en meld je aan.

Komende landelijke netwerkbijeenkomsten:

  • Woensdag 19 oktober 20:00 uur, online
  • Woensdag 16-november 20:00, online
  • Woensdag 21 december 20:00, online
  • Woensdag 18 januari 2023 20:00, online

Aanmelden en vragen tot 24 uur voor de bijeenkomst via: netwerkwonen@socialisten.org.

Contactpersoon: Willy Lourenssen
Contactadres: netwerkwonen@socialisten.org